REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FABRYKA ROZSADY

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego fabrykarozsady.pl, a także świadczenia usług drogą elektroniczną.

Właścicielem sklepu fabrykarozsady.pl jest Zofia Kujawa, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Zofia Kujawa, adres: ul. Przecławska 14, 64-514 Pamiątkowo, NIP: 7872112914, REGON: 366146349.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@fabrykarozsady.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 789 345 407.

§1 Definicje

1) Dostawca – profesjonalny podmiot, któremu Sprzedający zleci dostarczenie zamówionych produktów do Klienta,

2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, i z którą może być zawarta umowa sprzedaży lub na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną,

3) Konsument – na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Konsumenta rozumie się (a) osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym zawierającą umowę sprzedaży, lub (b) osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

4) Konto Klienta – indywidualny panel Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta rejestracji,

5) Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są produkty wybrane przez Klienta, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: rodzaju i liczby produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.,

6) Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedającego, polegająca na cyklicznym przesyłaniu informacji dotyczących uprawy warzyw, ziół i owoców, a także informacji handlowych dotyczących marki Fabryka Rozsady,

7) Powiadomienie o dostępności produktu – usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedającego, umożliwiająca automatyczne otrzymanie informacji o ponownej dostępności wybranego produktu,

8) Regulamin – niniejszy Regulamin,

9) Sklep Internetowy – punkt prowadzenia handlu elektronicznego przez Sprzedającego, w domenie internetowej fabrykarozsady.pl,

10) Sprzedający – Zofia Kujawa, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Zofia Kujawa, adres: ul. Przecławska 14, 64-514 Pamiątkowo, NIP: 7872112914.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://fabrykarozsady.pl prowadzi Zofia Kujawa, wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Zofia Kujawa, adres: ul. Przecławska 14, 64-514 Pamiątkowo, NIP: 7872112914, REGON: 366146349, adres poczty elektronicznej: biuro@fabrykarozsady.pl, numer telefonu:+ 48 789 345 407.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i witryny fabrykarozsady.pl jest Sprzedający. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

§3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Informacje zamieszczone przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia takiej oferty.
 2. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie, wybierając produkty i dodając je do Koszyka, korzystając z przycisku „Dodaj do Koszyka”.
 3. Po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedającego, wybierając przycisk „Kupuję i płacę”. Złożone zamówienie stanowi ofertę – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – zawarcia Umowy Sprzedaży, złożoną przez Klienta.
 4. Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Z uwagi na fakt, że produkt Sprzedającego jest towarem żywym (rośliną) i może łatwo ulec uszkodzeniu lub obumarciu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. niekorzystne warunki atmosferyczne), przed zawarciem umowy sprzedaży, Sprzedający musi upewnić się jaka jest aktualna kondycja rośliny oraz czy możliwe jest zrealizowanie złożonej przez Klienta propozycji zamówienia. Stąd też konieczność potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu i przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej.

§4 Płatności

 1. Ceny produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto i nie zawierają kosztów dostawy lub innych kosztów, które Klient może być zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży. O tych ewentualnych innych kosztach Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności elektronicznych, realizowanych przez operatorów, o których mowa w ust. 4 poniżej:
 • przelew online,
 • kartę płatniczą VISA, MASTERCARD, Maestro i VISA Electron,
 • BLIK,
 • Apple Pay,
 • Google Pay.
 1. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji opozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności od operatora, o którym mowa w ust. 4 poniżej oraz po przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Operatorami realizującym płatności, z usług których korzysta Sprzedający są:

1) PayPro spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy wpłacony w całości w kwocie 5.476.300,00 PLN, NIP: 7792369887, REGON: 301345068 za pośrednictwem portalu przelewy24. Organem sprawującym nadzór nad PayPro S. A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. PayPro S. A. została wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 24/2014. Szczegółowe warunki realizacji płatności elektronicznych obsługiwanych przez PayPro S.A. dostępne są na stronie internetowej pl. Dokonując wyboru płatności za pośrednictwem portalu przelewy24, Klient potwierdza, że akceptuje powyższe warunki;

2) PayU spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy wpłacony w całości w kwocie 474.300,00 PLN, NIP: 7792308495, REGON: 300523444. Organem sprawującym nadzór nad PayU S A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. PayU S. A. została wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP 1/2012. Szczegółowe warunki realizacji płatności elektronicznych obsługiwanych przez PayU S. A. dostępne są na stronie internetowej https://poland.payu.com/. Dokonując wyboru płatności za pośrednictwem operatora PayU S. A., Klient potwierdza, że akceptuje powyższe warunki.

§5 Dostawa

 1. Sprzedający wysyła zakupione Towary na terytorium Polski.
 2. Informacja o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia jest zamieszczona w Sklepie Internetowym, a w razie braku innej informacji zamówienia będą realizowane w terminie 7 dni roboczych.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo produktów w przypadku żywych roślin wysyłka odbywa się wyłącznie w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki.
 4. Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru dostawy do paczkomatu lub innego punktu odbioru, adresem dostawy będzie adres paczkomatu lub punktu odbioru wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę, w szczególności stan opakowania. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń, rozdarć, wgnieceń, deformacji lub ubytku przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6. Sprzedający informuje, że korzysta ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 7. W związku z zawarciem umowy sprzedaży, Klient otrzymuje fakturę VAT lub dokument w postaci potwierdzenia zamówienia. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować, że nabywa produkty jako przedsiębiorca. W tym celu w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego, należy zaznaczyć odpowiednie pole i wskazać dane niezbędne do wystawienia faktury, w tym numer NIP. W pozostałych przypadkach Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia.
 8. Faktura VAT lub potwierdzenie zamówienia, dotyczące produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży przesyłane są w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta.

§6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klient może kierować mailowo na adres kontakt@fabrykarozsady.pl albo pisemnie na adres Sprzedającego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno obejmować opis stwierdzonych wad produktu, a w miarę możliwości zawierać również zdjęcia obrazujące wadę.
 2. Nie można reklamować jako wady utraty właściwości produktów związanej z upływem czasu, jeśli wada powstała po upływie terminu przydatności, i utraty właściwości produktów związanej z niewłaściwą pielęgnacją przez Klienta żywych roślin.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Klienta.
 4. Jeżeli zakupione produkty mają wadę, Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo – w przypadku wady istotnej – o odstąpieniu od umowy sprzedaży (zwrócić kupione produkty), chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo usunie wadę; ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymieni produktu na wolny od wad lub nie usunie tych wad,
 • konsument, o którym mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu, może zamiast opisanego w pkt 1 powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego,
 • żądać wymiany wadliwego produktu na wolny od wad albo usunięcia wady; Sprzedający może jednak odmówić, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Klient składający reklamację jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedającego. W przypadku Konsumenta, o którym mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.

§7 Zwroty

 1. Klient będący Konsumentem, o którym mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania zakupionego produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do żywych roślin, w szczególności rozsady. Rośliny rozwijają się z każdym dniem, co decyduje o tym, że jako produkty mające krótki termin przydatności do użycia nie podlegają prawu odstąpienia od umowy sprzedaży (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku m.in.:
 • rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia,
 • rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – rzecz nie podlega zwrotowi, jeżeli opakowanie zostało otwarte,
 • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone:
 • elektronicznie na adres kontakt@fabrykarozsady.pl,
 • pisemnie na adres Sprzedającego,
 1. Zwracane produkty należy niezwłocznie odesłać na adres Sprzedającego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Koszty zwrotu ponosi Klient.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych produktów.
 3. Sprzedający zwróci wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostawy kupionych produktów do Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania produktów.
 4. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia (zwrotu) wybrał inny sposób dostarczenia do niego produktów niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Jeśli ze względu na swój charakter zwracane produkty nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą, Sprzedający poinformuje Konsumenta o kosztach tych zwrotu rzeczy w Sklepie Internetowym.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku przedpłaty kartą płatniczą za pomocą portalu przelewy24, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na kartę płatniczą/rachunek bankowy, z którego dokonano płatności.

§8 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące nieodpłatne usługi związane ze Sklepem Internetowym: Konto Klienta, Newsletter, usługa powiadamiania o dostępności oraz udostępnia Klientowi możliwość dodawania opinii o zakupionych produktach. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do korzystania z takiej usługi oraz akceptacji warunków Regulaminu.
 2. Usługa Newslettera polega na cyklicznym przesyłaniu wiadomości e-mail zawierających informacje dotyczące uprawy warzyw, ziół i owoców, a także informacje handlowe dotyczących marki Fabryka Rozsady. Zapis na newsletter następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie fabrykarozsady.pl oraz potwierdzenie zamówienia Newslettera poprzez kliknięcie linku w otrzymanej wiadomości e-mail.
 3. Usługa powiadamiania o dostępności polega na przesłaniu przez Sprzedającego na adres email wskazany przez Klienta jednorazowego powiadomienia o tym, że poszukiwany przez Klienta produkt jest już dostępny w Sklepie Internetowym. Usługę zamawia się poprzez odpowiedni formularz umieszczony w Sklepie Internetowym.
 4. W celu utworzenia Konta Klienta należy dokonać rejestracji. Usługa prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi indywidualnego panelu, umożliwiającego modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz wglądu w historię zamówień już zrealizowanych. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego.
 5. Klient może dokonać rejestracji wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony w Sklepie Internetowym i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło (ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta służących zabezpieczeniu dostępu do Konta Klienta) – login stanowi adres email Klienta.
 6. Klient może zgłosić Sprzedającego żądanie usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie – usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.
 7. Klient może zgłosić Sprzedającego reklamację w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną – reklamacja może zostać złożona elektronicznie na adres kontakt@fabrykarozsady.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć opis zaistniałego problemu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

§9 Warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedający dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to dostęp do sieci Internet, oraz posiadanie urządzenia i korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej obsługę stron internetowych. Szczegółowe warunki techniczne mogą być wymagane przez operatorów, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu w zakresie poszczególnych form płatności elektronicznych. Przed dokonaniem wyboru formy płatności elektronicznej, Klient powinien sprawdzić, czy spełnia warunki określone przez operatorów w stosunku do konkretnej formy płatności. Regulacje te można znaleźć na stronach internetowych operatorów:https://www.przelewy24.pl/ i https://poland.payu.com/.
 2. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta e-mail.
 3. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chronić swoją tożsamość korzystając z sieci Internet.

§10 Opinie o zakupionych produktach

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. W celu ułatwienia Klientowi dodania opinii, po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym Sprzedający wysyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedającego dotyczące zakupów, ich ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek, dodanie własnego opisu oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedający ponawia wysyłkę zaproszenia. Klient może wystawić opinie w Sklepie Internetowym lub w witrynie Google.
 3. Publikowane przez Klientów opinie o produktach są ich subiektywnymi wypowiedziami, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Klient zobowiązuje się nie wystawiać opinii, których zawartość:
 • mogłaby naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa autorskie, tajemnice handlowe czy też innego rodzaju prawa własności intelektualnej osób trzecich,
 • mogłaby zawierać niestosowne treści, w tym np. wulgarne, obraźliwe, nawołujące do jakiejkolwiek nienawiści, przemocy, dyskryminacji etc.,
 • mogłaby zostać odczytana jako groźba,
 • mogłaby zawierać dane osobowe osób trzecich,
 • mogłaby wprowadzić w błąd innych Klientów co do jakości i cech zakupionego produktu lub nie dotyczyć produktów kupionych u Sprzedającego,
 • mogłaby zostać uznana za spam,
 • mogłaby zawierać treści nierzetelne, nieodpowiadające okolicznościom związanych z dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym Sprzedającego.
 1. Wydając opinię na temat danego produktu, Klient może dokonać jego oceny przyporządkowując mu odpowiednią ilości gwiazdek od 1 do 5.
 2. Opinie na temat produktów ocenionych na 4-5 gwiazdek stają się widoczne automatycznie po ich dodaniu. Opinie na temat produktów ocenionych na 1-3 gwiazdek stają się widoczne po upływie średnio 20 dni od momentu ich dodania. Do momentu pojawienia się opinii, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający ma możliwość przeprowadzenia postępowania w celu wyjaśnienia powodów, dla których Klient ocenił dany produkt na 1-3 gwiazdek, w tym również może zaproponować stosowną rekompensatę. Przyznanie rekompensaty przez Sprzedającego nie oznacza, że uznaje on automatycznie ewentualne roszczenia Klienta (dodatkowo Klient może złożyć reklamację, o której mowa w § 6 Regulaminu). W tym też terminie Klient może zmienić lub usunąć pierwotnie wystawioną opinię.
 3. Sprzedający ma prawo do usunięcia opinii Klienta, naruszającej Regulamin, a w szczególności ust. 4 powyżej. O usunięciu opinii, Sprzedający poinformuje Klienta w terminie 30 dni od jej usunięcia.
 4. Zawartość opinii może zostać udostępniona przez Sprzedającego innym podmiotom, organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W przypadku gdy zawartość opinii, będzie stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), Klient zamieszczając opinię z chwilą kliknięcia okienka „dodaj” udziela Sprzedającemu niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Utworu, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili udzielenia licencji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalenia i zwielokrotnienia dowolną techniką, w dowolnie wybranej formie, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w tym zapisu na dowolnych nośnikach,
 • wprowadzania do obrotu, oddawania w odpłatne lub nieodpłatne użyczenie oryginału lub jego egzemplarzy, w całości jak też w dowolnie wybranych fragmentach, a także do wykorzystywania we wszelkiego rodzaju prezentacjach, na stronach internetowych dotyczących Sklepu Sprzedającego,
 • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, udostępnianie, w tym w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie dowolnie wybranym,
 • wprowadzania i udostępniania do sieci Internet i innych sieciach komputerowych,
 • łączenia (w całości lub fragmentami) z innymi utworami etc.
 1. Klient udziela nieodpłatnego i nieograniczonego terytorialnie zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie ze stworzonych przez Sprzedającego opracowań Utworu w szczególności na tłumaczenie, modyfikację, adaptację, uzupełnienia lub uszczegółowienia Utworu.
 2. Sprzedający ma prawo do udzielenia dalszej licencji na korzystanie z Utworu.
 3. Licencja i zezwolenie udzielane są na czas nieokreślony.
 4. Wygaśnięcie licencji nie ma wpływu na dotychczasowe korzystanie z Utworu.
 5. Usunięcie Konta Klienta nie ma wpływu na obowiązywanie powyżej licencji.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie do utworów, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, uprawnienia do jego domeny internetowej należą do Sprzedającego. Kopiowanie elementów graficznych, w tym zdjęć i opisów tekstowych bez zgody Sprzedającego jest niedozwolone.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcami innymi nić przedsiębiorcy, o których mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu, Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Sprzedający nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Klienci zostaną niezwłocznie poinformowani o zmianie Regulaminu na adres email znany Sprzedającemu lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego (strony internetowej).
 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także szczegółowe warunki dotyczące płatności elektronicznych realizowanych przez operatorów płatności internetowych, o których mowa w § 4 Regulaminu. Przed dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym, Klient proszony jest o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Poprzez przystąpienie do zakupów w Sklepie internetowym Klient potwierdza, że zapoznał się i w pełni akceptuje powyższe regulacje.
Cookies
Polityka cookies

Nasza platforma internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Jeśli nie akceptujesz plików cookies, możesz zablokować ich stosowanie w ustawieniach przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji o cookies, przejdź do: Polityka prywatności.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Powiadom o dostępności

Podaj swój adres e-mail. Wyślemy Ci powiadomienie, gdy produkt będzie dostępny.

Gotowe!

Wszystko poszło zgodnie z planem. Poinformujemy Cię, gdy produkt będzie już dostępny.

Ops! Coś poszło nie tak.

Wygląda na to, że już dopisaliśmy Cię do listy oczekujących.